In de opleiding basis bakkerij leert men onder begeleiding:

  • eenvoudige soorten (gist)degen en beslagen te bereiden
  • bakken en afwerken tot brood- en banketbakkerijproducten
  • rekening houdend met de regelgeving in verband met hygiëne, (voedsel)veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Medewerker brood- en banketbakkerij

De bakkerijpraktijk focust zich op het aanleren en inoefenen van methodes en technieken om later als werknemer te kunnen meedraaien in een warme of koude  bakkerij of een industriële bakkerij.