• Onze leerlingen worden opgeleid tot het beroep van bakkersgast. De leerkrachten begeleiden hen in het aanleren van technieken en vaardigheden die nodig zijn om het beroep onder de knie te krijgen. Doordat we als buitengewoon secundair onderwijs heel erg inspelen op de individuele noden van onze jongeren is de opdracht steeds afwisselend en uitdagend.
  • In de opleidingsfase beginnen ze met eenvoudige cakes en broodbeslag om in de kwalificatiefase over te gaan naar het echte, verfijnde bakkerswerk. Na de opleiding kan je tewerkgesteld worden in een ambachtelijke of industriële brood-en banketbakkerij, tea-room of snackbar.
  • In de complementaire vaardigheden wordt chocoladebewerking aangeleerd.

 

Lessentabel opleidingsfase
(2 jaar)
4de 5de
GASV 5u 5u 5u
GASV-informatica 1u 1u 1u
Creatieve Activiteiten 1u
Godsdienstleer 2u 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u 2u
BGV: brood- en banketbakkerij 18u 20u 20u
CV: chocoladebewerking 3u 2u 2u