1. Kleine en familiare school. 
  2. Sterke structuur en kleine klassen.
  3. Zorgzame en herstelgerichte cultuur.
  4. Individuele begeleiding.
  5. Geïntegreerde AUTI-werking / erkenning type 3 en type 9.
  6. Ondersteunen van leerlingen, leerkrachten en schoolteams in het gewone onderwijs.
  7. Samenwerking met vormingsinstanties Arktos en groep Intro
  8. Werkervaring via stages en buitenschoolse opdrachten.
  9. Samen op zoek naar een geschikte werkplaats op de GEWONE arbeidsmarkt.
  10. Ouders zijn onze belangrijkste partner.