Schoolreglement 2022-2023

Het volledige schoolreglement kan je hier downloaden.

Voor het dagelijks schoolleven gebruiken we volgende leefregels:
1. Je bent steeds op tijd
2. Roken, alcohol en drugs zijn op school verboden!
3. Vechten is verboden!
4. 1e belteken iedereen in de rij 2e belteken betekent STILTE!
5. Je bent beleefd, je spreekt de leerkracht aan met Mevrouw of Meneer.
6. Je kledij is verzorgd, ook werk-en turnkledij.
7. Agenda en schrijfgerief steeds bijhebben. Geef je agenda af op vraag van de leerkracht.
8. De klas en speelplaats NOOIT verlaten zonder toestemming en pasje!
9. Hou de school net, gebruik de vuilnisbakken en sorteer.
10. Pesten kan niet! Pesterijen moet je melden.
11. GSM-gebruik op school is verboden tijdens de lesactiviteit. Wel toegelaten tussen 12.55u en 13.25u in de middagpauze.