Betreft: lesrooster tem. vrijdag 12 februari 2021

Beste leerlingen en ouders,

De coronamaatregelen werden verlengd tot aan de Krokusvakantie
• Voor de eerste graad van het secundair onderwijs organiseren we 100% contactonderwijs.

Dat wil zeggen: het 1ste, 2de en 3de jaar komen voltijds naar school vanaf maandag 4 januari 2021 tem. 12 februari 2021

Deze regeling blijft geldig tenzij er andere richtlijnen komen van het overlegcomité.
In dit geval volgt er een nieuw bericht.

Hou het veilig en gezond!
Groeten van team Ter Strepe

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Lesrooster tem. vrijdag 12 februari 2021

Beste leerlingen en ouders,

De coronamaatrgelen werden verlengd tot aan de Krokusvakantie.
Hieronder lees je het lesrooster van de 4e jaars.

Afstandsonderwijs:

De leerkrachten zorgen voor taken via smartschool of geven huistaken mee naar huis.
Iedere leerling wordt geacht om zijn/haar taken af te werken en deel te nemen aan de live lessen via smartschool.

Weekrooster 4e jaar vanaf maandag 4 januari tem. 12 februari 2021
Deze weekroosters zijn geldig tot aan de Krokusvakantie tenzij andere richtlijnen van het overlegcomité.

weekrooster 4e jaar tot aan krokus
weekrooster 4e jaar tot aan krokus
weekrooster 4e jaar tot aan krokus

Hou het veilig en gezond!
Groeten van team Ter Strepe

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: lesrooster tem. 12 februari 2021

Beste leerlingen en ouders,

De coronamaatregelen werden verlengd tot aan de Krokusvakantie.
Hieronder lees je het lesrooster van de 5e jaars.

Afstandsonderwijs:

De leerkrachten zorgen voor taken via smartschool of geven huistaken mee naar huis.
Iedere leerling wordt geacht om zijn/haar taken af te werken en deel te nemen aan de live lessen via smartschool.

Weekrooster 5e jaars vanaf maandag 4 januari tem. 12 februari 2021
Deze weekroosters zijn geldig tot aan de Krokusvakantie tenzij andere richtlijnen van het overlegcomité.

UURSCHEMA 5E JAAR TOT AAN KROKUS
WEEKSCHEMA 5E JAAR TOT AAN KROKUS

Hou het veilig en gezond!
Groeten van team Ter Strepe,

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Opstart vanaf maandag 4 januari 2021

Beste leerlingen en ouders,

vanaf maandag 4 januari starten we terug op.
• Voor de eerste graad van het secundair onderwijs organiseren we 100% contactonderwijs.

Dat wil zeggen: het 1ste, 2de en 3de jaar komen voltijds naar school vanaf maandag 4 januari 2021.

Deze regeling blijft geldig tenzij er andere richtlijnen komen van het overlegcomité.
In dit geval volgt er een nieuw bericht.

Hou het veilig en gezond!
Groeten van team Ter Strepe

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Opstart vanaf maandag 4 januari 2021

Beste leerlingen en ouders,

Vanaf maandag 4 januari starten we terug op.
• Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3 besliste het overlegcomité dat we overschakelen op maximaal 50% contactonderwijs.
Dat wil zeggen: de 4e en 5e jaars mogen maximum de helft van de lessen aanwezig zijn op school.

Concreet:
 wij hebben gekozen om de 4e jaars en 5e jaars dag om dag te laten komen en deze regeling wekelijks te wisselen.

Waarom?
 Zo halveren we de contacten;
 zijn er kleinere bubbels;
 de school kan uw zoon/dochter korter opvolgen;
 iedere klas blijft van iedere leerkracht les hebben;
 Iedere klas krijgt bijna 50% les op school waarvan het grootste deel praktijkles.

Afstandsonderwijs:
De leerkrachten zorgen voor taken via smartschool of geven huistaken mee naar huis.
Iedere leerling wordt geacht om zijn/haar taken af te werken.

Weekrooster 4e jaars vanaf maandag 4 januari tem. 15 januari 2021
Deze weekroosters zijn geldig tem. 15 januari tenzij andere richtlijnen van het overlegcomité.

weekrooster 4e jaars

Groeten van team Ter Strepe,

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Opstart vanaf maandag 4 januari 2021

Beste leerlingen en ouders,

Vanaf maandag 4 januari starten we terug op.
• Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3 besliste het overlegcomité dat we overschakelen op maximaal 50% contactonderwijs.
Dat wil zeggen: de 4e en 5e jaars mogen maximum de helft van de lessen aanwezig zijn op school.

Concreet:
 wij hebben gekozen om de 4e jaars en 5e jaars dag om dag te laten komen en deze regeling wekelijks te wisselen.

Waarom?
 Zo halveren we de contacten;
 zijn er kleinere bubbels;
 de school kan uw zoon/dochter korter opvolgen;
 iedere klas blijft van iedere leerkracht les hebben;
 Iedere klas krijgt bijna 50% les op school waarvan het grootste deel praktijkles.

Afstandsonderwijs:
De leerkrachten zorgen voor taken via smartschool of geven huistaken mee naar huis.
Iedere leerling wordt geacht om zijn/haar taken af te werken.

Weekrooster 5e jaars vanaf maandag 4 januari tem. 15 januari 2021
Deze weekroosters zijn geldig tem. 15 januari tenzij andere richtlijnen van het overlegcomité.

weekrooster 5e jaars

Groeten van team Ter Strepe,

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Opstart vanaf maandag 16 november

Beste leerlingen en ouders,

• Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, kwalificatiefase en integratiefase BuSO OV3 besliste het overlegcomité dat we overschakelen op maximaal 50% contactonderwijs.

Dat wil zeggen:
ABO leerlingen: komen iedere donderdag (08u55 – 16u05) naar school en gaan de andere dagen naar hun stageplaats volgens het contract. Indien mogelijk kan de stage uitgebreid worden. Info volgt via de stagebegeleider.

Leerlingen duaal: komen iedere dinsdag (08u55 – 16u05) naar school en gaan de andere dagen naar hun werkplek volgens het contract.

Leerlingen duaal, die nog geen werkplek hebben, komen ook iedere maandagnamiddag (13u25 – 16u05) naar school.

Hou het gezond en veilig!
Groeten van team Ter Strepe

Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: Verlenging Herfstvakantie

Beste leerlingen en ouders,
de herfstvakantie werd nogmaals verlengd met enkele dagen nav. het corona virus.
De school gaat opnieuw open op maandag 16 november.

Alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar worden maandag 16 november op school verwacht voor het volgen van de lessen.

Voor alle leerlingen van het 4e, 5e jaar, ABO en duaal leren gaan we een systeem uitwerken van lessen op school in combinatie met afstandsonderwijs.

We beschikken momenteel niet over de juiste gegevens van de overheid om dit concreet uit te werken.
Wij komen volgende week donderdag met het beleidsteam samen om dit uit te werken.
Wij informeren u zo spoedig mogelijk via smartschool en de website.
Hou het veilig en gezond!

Groeten van team Ter Strepe,
Yves Van Middelem
Directeur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: Geplande stageperiode

Beste leerlingen en ouders,

de geplande stage, vanaf vrijdag 13 november, gaat door indien de stageplaats dit zo voorziet.
De school volgt de richtlijnen van de stageplaats.
De stagebegeleider van uw zoon/dochter gaat na bij de stageplaats en zal u op de hoogte brengen.

Hou het veilig en gezond!

Groeten van team Ter Strepe,
Yves Van Middelem
Directeur