Betreft: verlenging Paasvakantie

Beste leerlingen en ouders,

de Paasvakantie gaat in op maandag 29 maart 2021.

Dat wil zeggen dat:
• er geen lessen zijn op school;
• er geen afstandsonderwijs is;
• stages ABO en duaal kunnen doorgaan volgens de maatregelen van de sector.
Onze stagebegeleiders gaan dit na en nemen contact met u op.

Er wordt noodopvang op school voorzien en het schoolbusvervoer is verzekerd in geval van:
• leerlingen waarvan beide ouders (of voor alleenstaanden één ouder) een attest van de werkgever kunnen voorleggen. Dit voor essentiële beroepen. Werkattesten moeten voor maandag bij ons op school aanwezig zijn via mail buso@terstrepe.be
• leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Onze leerlingenbegeleiding neemt contact op.

Neem gerust contact op met ons bij vragen en/of onduidelijkheden.
Tel: 059/31.99.30.

Onze school gaat, onder voorbehoud van nieuwe informatie, opnieuw open op maandag 19 april 2021.
Hou het veilig en gezond!

Groeten van team Ter Strepe,
Yves Van Middelem
Directeur

Betreft: voltijds opstarten vanaf 15 maart 2021

Beste leerlingen en ouders,

Onderwijsminister Ben Weyts besliste dat de lessen in het buitengewoon secundair onderwijs OV3 opnieuw volledig kunnen door gaan in contactonderwijs.

Dit betekent dat alle leerlingen van onze school terug voltijds kunnen opstarten vanaf maandag 15 maart 2021!

Belangrijk:

• De 5e jaars gaan, zoals eerder afgesproken, op stage van maandag 8 maart tem. 19 maart tenzij er een andere regeling werd uitgewerkt met de stageplaats.
Maandag 29 maart is er geen school wegens evaluatiedag.
• Het oudercontact van donderdag 1 april gaat wel nog digitaal en/of telefonisch door.

Graag geef ik ook nog even mee dat, indien alles naar wens verloopt, we vanaf maandag 8 maart onze intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw!

Wij hopen om u weldra te ontvangen en te verwelkomen!
Info volgt van zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Hou het veilig en gezond!
Groeten van team Ter Strepe,

Yves Van Middelem
Directeur