UPDATE 25/03/2020, 16u30

Betreft: aanbod schoolopdrachten via smartschool

Beste leerlingen, beste ouders,

De lessen zijn nu reeds ruim een week geschorst wegens het corona-virus.

Een lege school voelt vreemd aan, zo hoort het niet te zijn.

Ook jouw dag ziet er nu anders uit zonder het dagelijks contact met je schoolvrienden.

Leerkrachten en opvoeders zijn druk bezig om een digitaal forum te ontwikkelen zodat we in verbinding kunnen staan met elkaar.

Onze school vindt het belangrijk dat je de voeling niet verliest met schoolse opdrachten.

Vandaag is er heel wat post verstuurd naar jullie met daarin:

 • voor elk van jullie een login en paswoord om in te loggen op smartschool.
 • Opdrachten en meer info worden gepost op dit forum.
 • De laatste rekeningen.

Op onze website ( www.terstrepe.be/online-oefeningen)  staan er sinds vorige week al heel wat publieke oefeningen en linken. We hebben deze van een update voorzien, aangevuld en netjes onderverdeeld per groep:

 • Obsa
 • Obsb
 • 2e jaar
 • 3e jaar
 • 4e jaar
 • 5e jaar

Heb je problemen met het internet of heb je thuis of op internaat geen computer of printer beschikbaar?

Laat ons dit dan snel weten!

TIP: er staat momenteel een extra knopje op onze website waar je deze melding kan doen, wij nemen dan contact met je op. Je kan ons ook bellen op 059/31.99.30 of mailen naar buso@terstrepe.be

Vele groeten vanwege alle leerkrachten, opvoeders en ondersteunend personeel,

Yves Van Middelem

Directeur


UPDATE 13/03/2020, 15u30

Beste leerling en ouder(s),

Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
 • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
 • Er wordt geen busvervoer en -begeleiding voorzien.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Alle leerlingen worden terug verwacht na de paasvakantie, op maandag 20 april om 8.50 uur.

Mocht de regering nieuwe maatregelen treffen, dan communiceren we dit via onze website: www.terstrepe.be

De school voorziet tot en met 3 april opvang van 8.50 uur tot 16.05 uur. Wie naar school komt, blijft gedurende deze tijd op school, ook tussen de middag.

 • De woensdagnamiddag is er geen opvang.
 • Er worden geen maaltijden voorzien, ook geen broodjes.
 • Wie naar de opvang komt, brengt zelf een lunch mee.

Wat met stages en duaal leren?

Leerlingenstages die aangevat zijn en duaal leren gaan gewoon door.

 • Stage: leerlingen houden zich aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld wat afwezigheid betreft.

De richtlijnen van het bedrijf worden gevolgd. Indien het bedrijf sluit verwittig je de school. Telefoonnummer BuSO Ter Strepe: 059/31.99.30.

 • Duaal leren: leerlingen gaan naar de werkplek zoals afgesproken. De afgesproken schooldagen zijn geschorst. Dwz: thuis blijven of opvang.

Wat met het rapport en het oudercontact?

 •  Het oudercontact van 2 april gaat niet door.
 • Er zijn dit trimester geen rapporten.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Met beleefde groeten,

Yves Van Middelem

Directeur


UPDATE 13/3/2020, 08u15

Beste mensen

 De federale veiligheidsraad heeft gisterenavond de beslissing genomen om alle lessen vanaf 16 maart op te schorten.

We zouden wel in opvang moeten voorzien voor sommige groepen.

Ook voor ons is er nu nog veel onduidelijkheid. Van zodra er meer richtlijnen zullen zijn, zullen we meer concrete informatie geven. Dit kan in de vooravond zijn.

Met vriendelijke groeten,

De directie

UPDATE 12/3/2020, 15u30 MAATREGELEN CORONAVIRUS

Beste leerling en ouder(s),

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekent dit voor onze school?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

We nemen volgende maatregelen:

 • Er wordt voldoende zeep en papier bij de lavabo’s voorzien om de handen op een correcte manier te wassen en af te drogen.
 • De leerkrachten hebben de preventiemaatregelen uitvoerig geduid aan de leerlingen in de klas.

Wij vragen aan de leerkrachten om de lokalen goed te verluchten. De ramen zullen tijdens de laatste vijf minuten van de les opengezet worden, als het weer dit toelaat.


De school zal volgende geplande activiteiten laten doorgaan onder bepaalde voorwaarden:

1) De opendeurdag op 25 april gaat door.

2) Stages die aangevat zijn blijven doorgaan.


De school zal volgende geplande activiteiten niet laten doorgaan.

1) De steakavond van vrijdag 27 maart 2020 gaat niet door. Wordt eventueel verplaatst.

*Reserveringen worden terugbetaald.

2) Het oudercontact van donderdag 2 april gaat niet door.

*Het rapport wordt meegegeven met de leerlingen. Er kan steeds telefonisch contact opgenomen worden met de school voor meer duiding en info omtrent het rapport.


Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

· de gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen;

· het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

· bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

· als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
 • Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders
 • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Met beleefde groeten,

Yves Van Middelem

Directeur

BuSO Ter Strepe

DOWNLOAD HIER DE BRIEF IVM DE CORONAMAATREGELEN IN TER STREPE