UPDATE 5 Juni 2020,  8u15

Dag beste leerlingen en ouders,

de opstart van de 1ste, 3e, 5e en 6e jaars zijn probleemloos verlopen en de werking werd vandaag positief geëvalueerd.

Dit betekent dat de 2e en 4e jaars volgende week terug kunnen opstarten!

Wij verwelkomen de 2e jaars op maandag -en donderdagnamiddag van 13u25 - 16u05.

Wij verwelkomen de 4e jaars op dinsdag -en vrijdagnamiddag van 13u25 - 16u05.

Graag een mondmasker meebrengen.

Dankje en tot volgende week!

 

Groeten vanwege Team Ter Strepe

 

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 27 Mei 2020,  22u30

Betreft: brief heropstart voor 1e (OBS), 2e jaar, 3e jaar  en 4e jaar.

Beste leerlingen en ouders,  

De eerste lesdagen van de 5e  en 6e jaars zijn probleemloos verlopen dankzij de enorme inzet van ons schoolteam om de herstart veilig en doenbaar te organiseren. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen bijkomende leerjaren opnieuw opstarten.

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen het 1ste jaar (OBS) en het 3e jaar enkele halve dagen terug naar school komen.   

Waarom kunnen de 1ste (OBS) en 3e jaars opstarten en de 2e en 4e jaars niet?

 • Het 1ste jaar en het 3e jaar zijn scharnierjaren in het buitengewoon secundair onderwijs.
  • 1ste jaar: sommige leerlingen moeten nog hun keuze maken welke opleiding ze willen volgen in het komende schooljaar.
  • 3e jaar is het laatste jaar in de opleidingsfase = volgend schooljaar 1ste jaar kwalificatiefase en stage.
 • Op vrijdag 05-06-20 volgt een evaluatie.

Vanaf maandag 8 juni en ENKEL bij een positieve evaluatie kunnen het 2e jaar en het 4e enkele halve dagen terug naar school komen. Wij communiceren op vrijdag 5 juni via smartschool en de agenda.

 

Waarom in halve dagen?

 • Een heropstart uitbreiden doen wij enkel als dit voldoende veilig kan.
 • Door het werken in halve dagen kunnen wij alle leerlingen nog dit schooljaar veilig naar school laten komen.

De schoolbus

 • Door de afstandsregel van 1,5 meter kunnen er slechts 6 leerlingen opgehaald worden met de bus.
 • Gelieve uw kind dus zelf naar school te brengen of via het openbaar vervoer naar school te laten komen.
 • De bus rijdt alle dagen op de middag en avond, enkel de woensdag op de ochtend en middag.
 • De leerlingen die het meest ver van de school wonen kunnen eventueel mee met de schoolbus. De klastitularissen bellen u op deze week.
 • Shanna geeft het donderdag/vrijdag as. het correcte uur door.

 

De weekroosters tem. 19 juni: zie onder

Weekrooster maandag 01-06 tem.  vrijdag 06-06

Weekrooster maandag 08-06 tem.  vrijdag 12-06

Weekrooster maandag 15-06 tem.  vrijdag 19-06

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal (behalve voor praktijkvakken). De verschillende groepen hebben ‘geen’ contact met elkaar.
 • Aparte plaats op de speelplaats: Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar.

In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen.

 • Mondmaskers: de leerlingen en leraren dragen verplicht een mondmasker.
 • Bij weigering dragen van een mondmasker: leerling wordt naar huis gestuurd.
 • De school heeft een beperkte voorraad mondmaskers. Mag ik u vragen om zelf een mondmasker met uw zoon of dochter mee te geven.
 • Dat hoeft geen professioneel model te zijn: een katoenen masker dat u geregeld wast, is voldoende; het moet mond en neus bedekken.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

   Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement mbt. evaluaties niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, hoe draagt je kind veilig een mondmasker (zie op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker)?
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of leerlingenbegeleider. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Bij vragen: neem gerust contact op met de school.

Tot binnenkort!

Groeten van team Ter Strepe

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 8 Mei 2020,  21u30

Betreft: brief opstart voor 1e ,2e,3e en 4e jaar.

Beste leerlingen en ouders,  

Onze school kan veilig herstarten.

Vanaf  vrijdag 15 mei krijgen alleen de 5e jaars en 6e jaars (ABO) enkele halve dagen les op school.

 Waarom?

 De overheid bepaalt welke groepen mogen opstarten en welke niet in de pilootfase.

Leerlingen in het laatste jaar van de kwalificatiefase (5e jaar) en de integratiefase (6e jaar- ABO) OV3 staan op het punt om de overstap van secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. We willen dat zo veel als mogelijk leerlingen OV3 deze overstap vlot kunnen maken en hun kwalificatie kunnen behalen.

 

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op vanaf 15 mei? 

 • Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets.
 • De leerstof wordt aangeboden via smartschool. We benadrukken om de taken en opdrachten op te volgen.

Verloopt de herstart goed? 

 • Dan bekijken we of het haalbaar is dat er andere leerjaren weer naar school kunnen vanaf 29 mei. We laten je dat tijdig weten.

Opvang

 • De klastitularissen namen reeds meermaals contact met u op. We kunnen opvang voorzien voor een beperkte groep leerlingen.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • Stage 4e jaars: gaat niet meer door.
 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag?

Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.

 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, hoe draagt je kind veilig een mondmasker (zie op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker)?
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of leerlingenbegeleider. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips: 

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 

     Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Concrete info volgt bij de heropstart.

Bij vragen: neem gerust contact op met de school.

Hopelijk tot binnenkort!

Groeten van team Ter Strepe

 

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 8 Mei 2020,  21u30

Betreft: brief opstart voor het 5e jaar, 6e jaar (ABO) en duaal leren

Beste leerlingen en ouders,  

Onze school kan veilig herstarten.

Vanaf  vrijdag 15 mei krijgen alleen de 5e jaars en 6e jaars (ABO) enkele halve dagen les op school.

Leerlingen duaal komen NIET naar school, gaan ENKEL naar hun werkplek.

Waarom?

De overheid bepaalt welke groepen mogen opstarten en welke niet in de pilootfase.

Leerlingen in het laatste jaar van de kwalificatiefase (5e jaar) en de integratiefase (6e jaar- ABO) OV3 staan op het punt om de overstap van secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. We willen dat zo veel als mogelijk leerlingen OV3 deze overstap vlot kunnen maken en hun kwalificatie kunnen behalen.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

 • de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 • de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

 

Weekschema tem. 29-05-20: opstart 5e jaars en  6e jaars (ABO):  op welke dagen gaan ze naar school?


 

Maandag 11-05

Dinsdag 12-05

Woensdag 13-05

Donderdag 14-05

Vrijdag 15-05

Voormiddag

 08u50– 12u25

     Geen les

 Geen les

Geen les

 Geen les

5e jaars BGV +

ABO ASV

 Namiddag

 

 Geen les

Geen les

Geen les

Geen les

Geen les


 

 

Maandag 18-05

Dinsdag 19-05

Woensdag 20-05

Donderdag 21-05

Vrijdag 22-05

Voormiddag

 08u50– 12u25

5e jaars ASV

5e jaars BGV

5e jaars  BGV

Hemelvaart

Geen les

 Namiddag

 

  Geen les

 Geen les

Geen les

 Geen les

 Geen les

 


 

Maandag 25-05

Dinsdag 26-05

Woensdag 27-05

Donderdag 28-05

Vrijdag 29-05

Voormiddag

08u50– 12u25

5e jaars ASV

 5e jaars BGV

 Geen les

ABO ASV

+

5e jaars BGV

 5e jaars BGV

 

Namiddag

 

Geen les

Geen les

Geen les

 Hemelvaart

 Geen les


De andere halve dagen leren de 5e jaars leerlingen thuis via de aangeboden opdrachten en taken op smartschool.

 • De stages voor de 5e jaars gaan niet door.
 • De andere dagen gaan de leerlingen ABO naar hun stageplaats.
 • Leerlingen duaal gaan enkel naar hun werkplek en de andere dagen volgen ze hun opdrachten en taken op in smartschool.

 

Hoe houden we de school veilig?

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal (behalve voor praktijkvakken). De verschillende groepen hebben ‘geen’ contact met elkaar.
 • Aparte plaats op de speelplaats: Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar.

In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen.

 • Mondmaskers: de leerlingen en leraren dragen verplicht een mondmasker.
 • Bij weigering dragen van een mondmasker: leerling wordt naar huis gestuurd.
 • De school heeft een beperkte voorraad mondmaskers. Mag ik u vragen om zelf een mondmasker met uw zoon of dochter mee te geven.

Dat hoeft geen professioneel model te zijn: een katoenen masker dat u geregeld wast, is voldoende; het moet mond en neus bedekken.

 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 

 

     Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

     Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op vanaf  15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. De leerstof wordt aangeboden via smartschool. We benadrukken om de taken en opdrachten op te volgen.

 

Verloopt de herstart goed?  Dan bekijken we of er andere leerjaren weer naar school kunnen vanaf 29 mei. We laten je dat tijdig weten.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, hoe draagt je kind veilig een mondmasker (zie op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker)?
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of leerlingenbegeleider. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips: 

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

 

Bij vragen: neem gerust contact op met de school.

Tot binnenkort!

Groeten van team Ter Strepe

 

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 27 APRIL 2020,  21u00

Beste leerlingen en ouders,

De Veiligheidsraad heeft beslist dat de scholen op vrijdag 15 mei beginnen met de geleidelijke
opheffing van de corona maatregelen.

Bij de heropstart van de lessen houden we ons strikt aan de richtlijnen van de overheid, om het risico op een nieuwe verspreiding van het coronavirus te beperken.

De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten staan hierbij voorop.
Wij verwachten ieder moment concrete richtlijnen van het departement onderwijs zodat we ons gegrond en doordacht kunnen voorbereiden op de heropstart van onze school.

Meer info volgt snel.

Bij nieuwe informatie omtrent de coronamaatregelen: zie ook onze website www.terstrepe.be

Hou het gezond en tot binnenkort!

Vele groeten vanwege alle personeelsleden van Ter Strepe,

Yves Van Middelem
Directeur

UPDATE 17 APRIL 2020,  06u30

Beste leerlingen en ouders,

De federale coronamaatregelen werden verlengd tot en met 3 mei 2020.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen.

De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Wij benadrukken om de taken en opdrachten in smartschool op te volgen.

Dit als voorbereiding van de opstart van de school.

De leerkrachten komen later in de klas op die leerstof terug.

De klastitularissen en opvoeders nemen snel contact met u op.

Ter info:

 • Stages 4e, 5e jaar, ABO en duaal leren: De huidige richtlijnen blijven van kracht.

Bij nieuwe informatie omtrent de coronamaatregelen: zie ook onze website  www.terstrepe.be

Hou het gezond en hopelijk tot binnenkort!

Vriendelijke groeten vanwege alle personeelsleden van Ter Strepe,

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 3 APRIL 2020,  16u30

Beste leerling,

beste ouders,

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april 2020.

Of en hoelang ze eventueel verlengd worden, is een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.
Op dit moment is dan ook niet zeker of de lessen op school na de paasvakantie nog een poos opgeschort blijven en of afstandsonderwijs dan nog aan de orde is.

Er zijn drie mogelijke scenario’s:

 1. de heropstart van de scholen gebeurt na de paasvakantie;
 2. de heropstart van de scholen gebeurt niet na de paasvakantie, maar uiterlijk half mei;
 3. de heropstart van de scholen gebeurt niet meer.

Ondertussen kregen jullie reeds een login voor smartschool en velen hebben zich intussen aangemeld. Op smartschool worden taken en opdrachten gepost door onze leerkrachten.

Ter info:

 • Opendeurdag 25 april 2020: afgelast.
 • Steakavond: definitief afgelast.
 • Stages 4e, 5e jaar, ABO en duaal leren: De huidige richtlijnen blijven van kracht.
 • Extra-muros activiteiten, sportactiviteiten en (meerdaagse) uitstappen: afgelast.

Bij nieuwe informatie omtrent de coronamaatregelen: zie onze website  www.terstrepe.be en bekijk de berichten in smartschool.

Hou het gezond en vele groeten vanwege alle personeelsleden van Ter Strepe

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 25 maart 2020, 16u30

Betreft: aanbod schoolopdrachten via smartschool

Beste leerlingen, beste ouders,

De lessen zijn nu reeds ruim een week geschorst wegens het corona-virus.

Een lege school voelt vreemd aan, zo hoort het niet te zijn.

Ook jouw dag ziet er nu anders uit zonder het dagelijks contact met je schoolvrienden.

Leerkrachten en opvoeders zijn druk bezig om een digitaal forum te ontwikkelen zodat we in verbinding kunnen staan met elkaar.

Onze school vindt het belangrijk dat je de voeling niet verliest met schoolse opdrachten.

Vandaag is er heel wat post verstuurd naar jullie met daarin:

 • voor elk van jullie een login en paswoord om in te loggen op smartschool.
 • Opdrachten en meer info worden gepost op dit forum.
 • De laatste rekeningen.

Op onze website ( www.terstrepe.be/online-oefeningen)  staan er sinds vorige week al heel wat publieke oefeningen en linken. We hebben deze van een update voorzien, aangevuld en netjes onderverdeeld per groep:

 • Obsa
 • Obsb
 • 2e jaar
 • 3e jaar
 • 4e jaar
 • 5e jaar

Heb je problemen met het internet of heb je thuis of op internaat geen computer of printer beschikbaar?

Laat ons dit dan snel weten!

TIP: er staat momenteel een extra knopje op onze website waar je deze melding kan doen, wij nemen dan contact met je op. Je kan ons ook bellen op 059/31.99.30 of mailen naar buso@terstrepe.be

Vele groeten vanwege alle leerkrachten, opvoeders en ondersteunend personeel,

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 13 maart 2020, 15u30

Beste leerling en ouder(s),

Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
 • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
 • Er wordt geen busvervoer en -begeleiding voorzien.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Alle leerlingen worden terug verwacht na de paasvakantie, op maandag 20 april om 8.50 uur.

Mocht de regering nieuwe maatregelen treffen, dan communiceren we dit via onze website: www.terstrepe.be

De school voorziet tot en met 3 april opvang van 8.50 uur tot 16.05 uur. Wie naar school komt, blijft gedurende deze tijd op school, ook tussen de middag.

 • De woensdagnamiddag is er geen opvang.
 • Er worden geen maaltijden voorzien, ook geen broodjes.
 • Wie naar de opvang komt, brengt zelf een lunch mee.

Wat met stages en duaal leren?

Leerlingenstages die aangevat zijn en duaal leren gaan gewoon door.

 • Stage: leerlingen houden zich aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld wat afwezigheid betreft.

De richtlijnen van het bedrijf worden gevolgd. Indien het bedrijf sluit verwittig je de school. Telefoonnummer BuSO Ter Strepe: 059/31.99.30.

 • Duaal leren: leerlingen gaan naar de werkplek zoals afgesproken. De afgesproken schooldagen zijn geschorst. Dwz: thuis blijven of opvang.

Wat met het rapport en het oudercontact?

 •  Het oudercontact van 2 april gaat niet door.
 • Er zijn dit trimester geen rapporten.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Met beleefde groeten,

Yves Van Middelem

Directeur

UPDATE 13 maart 2020, 08u15

Beste mensen

 De federale veiligheidsraad heeft gisterenavond de beslissing genomen om alle lessen vanaf 16 maart op te schorten.

We zouden wel in opvang moeten voorzien voor sommige groepen.

Ook voor ons is er nu nog veel onduidelijkheid. Van zodra er meer richtlijnen zullen zijn, zullen we meer concrete informatie geven. Dit kan in de vooravond zijn.

Met vriendelijke groeten,

De directie

UPDATE 12 maart 2020, 15u30

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Beste leerling en ouder(s),

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekent dit voor onze school?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

We nemen volgende maatregelen:

 • Er wordt voldoende zeep en papier bij de lavabo’s voorzien om de handen op een correcte manier te wassen en af te drogen.
 • De leerkrachten hebben de preventiemaatregelen uitvoerig geduid aan de leerlingen in de klas.

Wij vragen aan de leerkrachten om de lokalen goed te verluchten. De ramen zullen tijdens de laatste vijf minuten van de les opengezet worden, als het weer dit toelaat.


De school zal volgende geplande activiteiten laten doorgaan onder bepaalde voorwaarden:

1) De opendeurdag op 25 april gaat door.

2) Stages die aangevat zijn blijven doorgaan.


De school zal volgende geplande activiteiten niet laten doorgaan.

1) De steakavond van vrijdag 27 maart 2020 gaat niet door. Wordt eventueel verplaatst.

*Reserveringen worden terugbetaald.

2) Het oudercontact van donderdag 2 april gaat niet door.

*Het rapport wordt meegegeven met de leerlingen. Er kan steeds telefonisch contact opgenomen worden met de school voor meer duiding en info omtrent het rapport.


Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

· de gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen;

· het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

· bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

· als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
 • Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders
 • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Met beleefde groeten,

Yves Van Middelem

Directeur

BuSO Ter Strepe