Wat is ondersteuningsnetwerk west?

 • ZORGCONTINUÜM: Ondersteuning is mogelijk in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
 • ONDERSTEUNING: Buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding
  werken samen als gelijkwaardige partners.
 • REGIONALE WERKING: Regio: Diksmuide, Ieper, Oostende , Poperinge, Veurne.
 • GEDEELDE ZORG: Bij de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en teams zetten we in op
  co-creatie en wederkerigheid.
 • WEST
 • EXPERTISE: Door uitwisseling van praktische handvaten en specifieke know how willen we
  elkaar inspireren en motiveren.
 • SAMEN: We werken handelingsgericht samen en bouwen verder op wat werkt, we kijken
  ontwikkelingsgericht en geloven in groei.
 • TRAJECT: Ondersteuning in flexibel, vraag gestuurd, op maat, schoolnabij, laagdrempelig en
  multidisciplinair.

Onze expertise in ondersteuningsnetwerk west

 • TYPE BASISAANBOD: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: oa. leer –en
  taalachterstand.
 • TYPE 3: leerlingen met gedrags- en emotionele beperkingen.
 • TYPE 9: leerlingen met autismespectrumstoornis.

http://www.netwerkwest.be/