Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in de grote school. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de opvang van deze leerlingen. Zij hebben bij aanvang van het schooljaar eigen activiteiten waardoor ze elkaar beter leren kennen. De overgang naar het secundair onderwijs moet zo vlot mogelijk verlopen.

Om de leerlingen voor te bereiden op de beroepskeuze:

  • maken ze tijdens de lessen BGV kennis met de 4 verschillende opleidingen.
  • hebben ze nog uitgebreid geïntegreerde algemene sociale vorming zoals taal, rekenen, maatschappelijke vorming...
  • worden ze begeleid door het CLB.
  • worden ze geadviseerd door de begeleidende klassenraad.
  • wordt samen met de ouders op het einde van het schooljaar een keuze gemaakt.

 

LESSENTABEL OBSERVATIEJAAR 
GASV7u
GASV-leefsleutels1u
Creatieve Activiteiten3u
Godsdienstleer2u
Lichamelijke opvoeding3u
Food (=3u bakkerij en 5u grootkeuken)8u
Non-Food (=3u tuinbouw en 5u schilderen-behangen)8u