Wat is geïntegreerde autiwerking?

Met de geïntegreerde autiwerking of kortweg ‘autiwerking’ streven wij naar een autismevriendelijke aanpak en omgeving voor leerlingen met autisme. Na een uitgebreide intake opteren we bij voorkeur om leerlingen met diagnose ‘autisme’ tijdens het observatiejaar in eenzelfde ‘autiklas’ te zetten.

Wij spreken liever van een structuurklas. Een kleine klas met duidelijke afspraken en opdrachten. Leerlingen met autisme hebben het moeilijk om de samenhang van de dingen in de omringende wereld te kunnen vatten, waardoor zaken verkeerd begrepen worden.

Daarbij komt tevens dat ze vaak minder goed tegen lawaai en drukte kunnen. Daarom wordt er in een aangepaste omgeving les gegeven in een kleine groep zodat leerlingen een gevoel van veiligheid krijgen. Het lokaal wordt zo prikkelarm mogelijk gehouden.


Onze autiwerking steunt op de volgende principes:

  • individualisatie: onderwijs op het niveau van de leerlingen.
  • actieve samenwerking met de ouders, opvoedingsverantwoordelijken, CLB,…
  • een positieve pedagogische benadering.
  • aanleren van functionele vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten.
  • aanpassen van de omgeving door verheldering van personen, tijd en ruimte.
  • duidelijke, voorspelbare en consequente structuren, werkwijzen.
  • transfer: het geleerde in nieuwe situaties leren toepassen.

Het uiteindelijke doel van deze klas is om onze leerlingen voor te bereiden op de reïntegratie
in de andere klassen ( vanaf het 2e jaar) verspreid over de vier afdelingen.