CORONA info voor leerlingen

Beste leerling,

Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.


Wat betekent dit voor onze school?

  • Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
  • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
  • Er wordt geen busvervoer –en begeleiding voorzien.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,...


Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Alle leerlingen worden terug verwacht na de paasvakantie, op maandag 20 april om 8.50 uur.

De school voorziet tot en met 3 april opvang van 8.50 uur tot 16.05 uur. Wie naar school komt, blijft gedurende deze tijd op school, ook tussen de middag.

  • De woensdagnamiddag is er geen opvang.
  • Er worden geen maaltijden voorzien, ook geen broodjes.
  • Wie naar de opvang komt, brengt zelf een lunch mee.

Wat met stages en duaal leren?

Leerlingenstages die aangevat zijn en duaal leren gaan gewoon door.

  • Stage: leerlingen houden zich aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld wat afwezigheid betreft.

De richtlijnen van het bedrijf worden gevolgd. Indien het bedrijf sluit verwittig je de school. Telefoonnummer BuSO Ter Strepe: 059/31.99.30.

  • Duaal leren: leerlingen gaan naar de werkplek zoals afgesproken. De afgesproken schooldagen zijn geschorst. Dwz: thuis blijven of opvang.

Wat met het rapport en het oudercontact?

  •  Het oudercontact van 2 april gaat niet door.
  • Er zijn dit trimester geen rapporten.

De volledige brief van de directie kan je hier nalezen.

20200313 Corona