Nieuwe school voor 200 leerlingen én 133 flats langs Westendelaan, en dat zonder subsidies

Via een publiek-private samenwerking komt er op de hoek van de Westendelaan en Heirweg een gloednieuwe school voor buitengewoon onderwijs voor 200 leerlingen. Er komen ook nog eens 113 appartementen. In april starten de werken.

Vzw Kaboog huisvest het vrij buitengewoon onderwijs in Middelkerke: voor de lagere school is dat Rietzang aan Zee, voor het secundair Ter Strepe. Beide scholen vind je nu in het voormalig ziekenhuis in de Westendelaan in het centrum. De huidige gebouwen vinden hun oorsprong in 1924, toen het Instituut Eymard Van Hinsbergh gesticht werd, een zorgoord voor (pre)tuberculeuze kinderen aan zee. Ter Strepe nam er haar intrek in 1988, De Rietzang in 2013. Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er geen grondige renovaties gebeurd.“De infrastructuur is sterk verouderd en beantwoordt niet aan de huidige normen”, zeggen Dirk Lamote, Fernand Jonckheere en Hilde Veulemans van Kaboog. “Het was hoog tijd voor een nieuwe infrastructuur.”

Dan maar zonder subsidies

De bouw van een nieuwe campus of de renovatie van de bestaande gebouwen zou echter te duur uitvallen, zelfs met eventuele subsidies. “Een traditioneel subsidiedossier laten goedkeuren zou ook te lang duren. Daarom besloten we om niet bij de pakken te blijven zitten. We onderzochten welke mogelijkheden er bestonden om een deel van de site langs de Westendelaan 39-Heirweg 1 te laten ontwikkelen en de opbrengsten te investeren in de bouw van een nieuwe school naast de bestaande, zonder middelen van de hogere overheid.” Zo kwam De Kaboog uit op een publiek-private samenwerking.

“De school beschikt in Middelkerke over ruime terreinen die te groot zijn voor de huisvesting van de nieuwe campus. Daarom combineren we de bouw van de nieuwe school met de bouw van een kwalitatief woonproject op de rest van de site. Kortom: wij brengen de gronden in en hoeven zo niet te betalen voor een nieuw schoolgebouw.” 

Furnibo, Gama Company en Verstraete Development samen met B-architecten, A1 Planning en VK Engineering kwamen volgens De Kaboog met het beste ontwerp op de proppen. Heel concreet komen er in verschillende fases 133 appartementen en een nieuwe school voor 200 leerlingen - uiteraard niet in hetzelfde gebouw. Het project kreeg de naam ‘Eymard’ mee, naar de oprichter van het instituut. 

“De ruime terrassen, de goede oriëntering en de vergezichten over de polders zullen zowel kopers aantrekken die kiezen voor een vaste bewoning of tweedeverblijvers die in Middelkerke hun stek aan de kust wensen." 

Het project kost in totaal 30 miljoen euro, waarvan de bouw van de school bijna een vijfde bedraagt. De bouw van de school zou al in april kunnen starten. In augustus zouden de eerste werken aan de appartementen beginnen. In juni 2020 zou het schoolgebouw kunnen opgeleverd worden.


https://m.hln.be/regio/middelkerke/nieuwe-school-voor-200-leerlingen-en-133-flats-langs-westendelaan-en-dat-zonder-subsidies~a20a753a/