Onze 10 Troeven!

  1. Kleine en familiaire school.

  2. Zorgzame en herstelgerichte schoolcultuur.

  3. Sterke leerlingbegeleiding.

  4. Individuele benadering van leerlingen vanuit hun sterktes.

  5. Geïntegreerde AUTI-werking. Erkenning TYPE 9 en GON type 3.

  6. Extra aandacht voor opvoedingsbehoeften.

  7. Sterke structuur en kleine klassen.

  8. Werkervaring opdoen via stages en buitenschoolse opdrachten.

  9. Na de opleiding: samen op zoek naar een geschikte werkplaats op de gewone arbeidsmarkt.

  10. Ouders zijn onze belangrijkste partner.