Alternerende beroepsopleiding

Na het beëindigen van opleidingsvorm 3 bestaat er een mogelijkheid tot het volgen van een “Alternerende BeroepsOpleiding”. Dit wil zeggen dat de leerlingen zich verder bekwamen door 2 dagen per week les te volgen en 3 dagen per week stages te doen in een bedrijf.
Globaal gezien levert het volgen van een ABO een aanzienlijk voordeel op in het vinden van werk.
 
      
 
Tijdens de ABO:
• De leerling kan werkervaring opdoen.
• De arbeidsattitudes worden getraind: bv. werktempo versnellen, nieuwe taken aan te leren, omgaan met collega’s en bedrijfsleiders, doorwerken, volhouden, stiptheid, zelfstandigheid
 
 
Voordelen voor een ABO leerling:
• De leerling kan als een toekomstige werknemer inwerken op maat van het bedrijf, en dit 3 dagen per week gedurende een hele schooljaar.
• De leerling is ingeschreven bij de VDAB, waardoor zijn beroepsinschakelingstijd al begint te lopen tijdens de ABO.
• De werkgever heeft de mogelijkheid om over te gaan tot een langdurige tewerkstelling na een positieve evaluatie.