Observatiejaar

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in de grote school.

Daarom besteden we ook veel aandacht aan de opvang van deze kinderen.

Zij hebben bij aanvang van het schooljaar eigen activiteiten waardoor ze elkaar beter leren kennen.

De overgang naar het secundair onderwijs moet zo vlot mogelijk verlopen.

Om de leerlingen voor te bereiden op de beroepskeuze:

  • Maken ze tijdens de lessen BGV kennis met de verschillende opleidingen.
  • Ze hebben nog uitgebreid algemene vakken zoals taal, rekenen en maatschappelijke vorming.
  • Worden ze begeleid door het CLB.
  • Worden ze geadviseerd door de klassenraad.
Lessentabel 1ste
GASV 4u
GASV-leefsleutels 1u
Rekenen 3u
Creatieve Activiteiten 3u
Godsdienstleer 2u
Lichamelijke Opvoeding 3u
Food 8u
Non-Food 8u